eARGUS

Ad Statistici vizitatori
» 1 Online
» 1 Astazi
» 0 Ieri
» 1 Saptamana asta
» 1 Luna asta
» 9729 Anul acesta
» 22291 Total
Record: 237 (25.04.2014)

Informaţii privind obţinerea certificatului de cazier judiciar

Informatii privind obtinerea certificatului de cazier judiciar

  

Pentru model cerere de eliberare a cazierului judiciar (persoane fizice), apasă aici


Pentru model cerere de eliberare a cazierului judiciar (persoane juridice), apasă aici

 

 

          Ca urmare a aplicării prevederilor Legii 172/14.05.2009 de modificare şi completare a Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, certificatul de cazier judiciar se eliberează astfel:


1. PE LOC, dacă solicitantul nu are antecedente penale;
2. dacă solicitantul are antecedente penale, certificatul de cazier judiciar se poate ridica în maxim 3 zile de la depunerea cererii, conform Legii nr. 290/2004 republicata.

           Solicitarea şi ridicarea certificatului de cazier judiciar poate fi făcută:
a. de persoana pentru care este emis;
b. de o altă persoană împuternicită prin procură notarială în acest sens.


           ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR - PERSOANE FIZICE

1. Cerere tip pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar (formular tip);
2. Timbru fiscal în valoare de 2 lei (RON) – de la Oficiile Poştale;
3. Actul de identitate neexpirat, în original;
4. Chitanţa care atestă plata taxei de eliberare a certificatului de cazier judiciar în valoare de 10 lei;

          Această taxă poate fi achitată:

    - numerar, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei statului .

   - cu ordin de plată

          Date necesare pentru plata prin ordin de plată:

- cod IBAN : RO39TREZ52120330108XXXXX

- beneficiar : Trezoreria Statului

- cod identificare : 8609468

- cont : 203301088609468


5. Procura notarială de împuternicire şi copie de pe actul de identitate al persoanei pentru care este emis certificatul de cazier judiciar (dacă este cazul).
           ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR - PERSOANE JURIDICE

1. Cerere tip pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar (formular tip), având ştampila aplicată pe rubrica "semnătură";

2. Model împuternicire (Anexa 38 din H.G. 345/2010), semnată şi ştampilată.

3. Chitanţa care atestă plata taxei de eliberare a certificatului de cazier judiciar în valoare de 10 lei;

          Această taxă poate fi achitată:

- numerar, la unităţile teritoriale ale Trezorerie statului, în numele societăţii solicitante.

- prin ordin de plată

           Date necesare pentru plata prin ordin de plată:

- cod IBAN : RO39TREZ52120330108XXX

- beneficiar : Trezoreria Statului

- cod identificare : 8609468

- cont : 203301088609468


4. Timbru fiscal în valoare de 2 lei (RON) – de la Oficiile Poştale;
5. Certificat de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului - copie (C.U.I.);

6. Certificat constatator de la Registrul Comerţului, în original sau copie legalizată, actualizat (nu mai vechi de 30 de zile) ;
7. Actul de identitate al reprezentantului legal - copie şi original.

 

 

 

 

 

 Certificatul de cazier judiciar se poate solicita şi ridica în următoarele localităţi:

I.J.P. Prahova

Municipiul Câmpina

Oraşul Sinaia

Program de lucru cu publicul in perioada 07.07.2014-29.08.2014:

Program de lucru cu publicul:

Program de lucru cu publicul:

Luni

9:00-18:00

Pauză 14:30-15:30

Luni

08:30-12:30

-

Marţi

9:00-18:00

Pauză 14:30-15:30

Marţi

08:30-12:30

Marţi

08:30-12:30

Miercuri

9:00-18:00

Pauză 14:30-15:30

Miercuri

13:00-17:30

Miercuri

13:00-17:30

Joi

9:00-18:00

Pauză 14:30-15:30

  Joi

08:30-12:30

 Joi

08:30-12:30

Vineri

9:00-18:00

Pauză 14:30-15:30

 

 

Oraşul Mizil

Oraşul Vălenii de Munte

Program de lucru cu publicul:

Program de lucru cu publicul:

Luni

8:30-12:30

Luni

8:30-12:30

Marţi

8:30-12:30

Marţi

8:30-12:30

Miercuri

13:00-17:30

Miercuri

13:00-17:30

Joi

08:30-12:30

 Joi

08:30-12:30

 

 

Buşteni

Program de lucru cu publicul:


Luni, Marţi, Joi

08:30-12:30

Miercuri

13:00-17:30