BIROUL CONTROL INTERN

 

Împternicit Șeful Biroului: comisar șef de poliție Vasile ANTON

            Biroul Control Intern din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova este structura specializată în realizarea controalelor, verificarea petiţiilor cetăţenilor, a rapoartelor şi memoriilor personalului, cercetarea prealabilă a faptelor care constituie abateri disciplinare, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate inspectoratului şi cercetarea penală a infracţiunilor săvârşite de personalul Poliţiei Române, cu excepţia celor care sunt, în mod obligatoriu, în competenţa de soluţionare a procurorului.

 

A. ATRIBUŢII PRINCIPALE:

- organizează şi efectuează controale de fond ori tematice;

- verifică stadiul şi modul în care sunt îndeplinite măsurile stabilite;

- verifică cererile, sesizările, reclamaţiile şi plângerile formulate împotriva poliţiştilor;

- execută activităţile de verificare dispuse de conducerea inspectoratului;

- verifică informaţiile primite de la structurile specializate din cadrul M.A.I. sau alte structuri, referitoare la fapte săvârşite de poliţişti;

- verifică rapoartele şi sesizările poliţiştilor adresate conducerii I.J.P. Prahova;

- aduce la cunoştiinţa procurorului competent, de îndată, infracţiunile constatate cu ocazia controalelor şi verificărilor efectuate;

- efectuează, potrivit cadrului legal specific, cercetarea penală a infracţiunilor săvârşite de către poliţişti, cu excepţia cazurilor în care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror;

- efectuează cercetarea prealabilă în scopul stabilirii existenţei/inexistenţei abaterilor disciplinare comise de către poliţişti din cadrul inspectoratului;

- colaborează cu structurile specializate în vederea prevenirii comiterii de fapte de corupţie în rândul poliţiştilor;

-elaborează proiecte de dispoziţii ale şefului inspectoratului, proceduri de lucru şi instrucţiuni de linie pentru activităţile specifice;

- elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial la nivelul I.J.P. Prahova, monitorizează şi îndrumă metodologic structurile din cadrul inspectoratului pentru implementarea prevederilor acestuia;

- întocmeşte şi actualizează Registrul de riscuri al unităţii.        

           

            B. STRUCTURA:

            Biroul Control Intern se subordonează nemijlocit şefului inspectoratului şi are în componenţa sa Compartimentul „Coordonare, Monitorizare şi Îndrumare Metodologică a Sistemului de Control Intern/Managerial”.