BIROUL JURIDIC

- Desemnat Șeful Biroului – comisar poliție Ioana MANOLE

Asistenţa juridică în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova este desfăşurată prin consilierii juridici, această activitate constând în consultanţă, asistenţă şi reprezentare, apărarea drepturilor şi intereselor legitime în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

A. ATRIBUŢII PRINCIPALE:

  • desfășoară activități de reprezentare și apărare a intereselor I.J.P. Prahova, I.G.P.R. și M.A.I. pe baza împuternicirilor ori delegațiilor emise de persoanele competente în fața autorităților administrației publice, a organelor Ministerului Public, a instanțelor judecătorești, a altor organe de jurisdicție, precum și în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege;
  • apără drepturile și interesele legitime ale I.P.J. Prahova prin formularea de acțiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducătorului instituției renunțarea la acțiuni și căi de atac;
  • avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri sau alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a unității, proiecte de acte cu caracter individual care se emit sau se semnează de conducătorul inspectoratului, precum şi alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unității;
  • elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea unor dispoziţii legale şi acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
  • acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină şi consiliilor de onoare constituite la nivelul inspectoratului, la cererea acestora;