Șeful Biroului –comisar șef de poliție Corciu Sorin

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE

-intervine cu forțe proprii sau în colaborare cu autorități, organizații neguvernamentale/asociații de profil sau alte instituții publice pentru salvarea vieții animalelor aflate în pericol, maltratate sau asupra cărora au fost aplicate rele tratamente.

-realizează documentări asupra evoluției fenomenului infracțional din domeniile de competență.

-verifică cereri și sesizări ale cetățenilor, instituțiilor publice sau organizațiilor neguvernamentale referitoare la încălcări ale legislației din domeniul protecției animalelor.

-realizează intervenții alături de celelalte structuri de poliție și instituții publice cu atribuții în protecția animalelor, la evenimetele din domeniul de competență.

-colaborează cu instituțiile de stat și private, precum și cu organizațiile neguvernamentale cu atribuții în domeniul protecției animalelor, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale comise în domeniul protecției animalelor, conform competențelor.

-colaborează și relaționează permanent cu autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală și organizațiile neguvernamentale de protecție a animalelor în scopul intervenției de urgență în situația în care animalele sunt supuse unor situații de pericol care le afectează viața sau integritatea fizică.

-organizează și execută acțiuni, controale și alte acțiuni polițienești pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură penală și contravențională, în domeniul de competență.

-constată și aplică sancțiuni contravenționale în domeniile de competență, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, a celui privind programul de gestionare al câinilor fără stăpân și a celui privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini.

-urmărește punerea în aplicare a măsurilor specifice dispuse pentru buna ocrotire a animalelor.

-desfășoară campanii de informare a populației privind legislația în domeniu, derulând programe specifice domeniului protecției animalelor, inclusiv în cooperare cu alte instituții de profil.