BIROUL SIGURANȚA ȘCOLARĂ

Șeful Biroului –comisar șef de poliție Roxana ARDELEANU

           Obiectivul general al Biroului Siguranţa Şcolară îl reprezintă asigurarea unui climat de siguranță în instituţiile de învăţământ, prevenirea criminalităţii în vederea creşterii gradului de securitate a elevilor, studenţilor şi personalului didactic în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învățământ şi a campusurilor preuniversitare/universitare, care va fi îndeplinit, prin realizarea următoarelor activitati:

  • Implementarea strategiilor, concepțiilor, standardelor, procedurilor sau planurilor de măsuri naționale elaborate la nivelul M.A.I. și I.G.P.R., pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor, personalului didactic, în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ;
  • Dezvoltarea parteneriatului Poliției cu reprezentanții Inspectoratelor Școlare Județene, formelor asociative ale elevilor, părinților, autorităților și instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, pentru identificarea riscurilor asociate și stabilirea măsurilor comune destinate creșterii siguranței în unitățile de învățământ;
  • Inițierea sau implementarea unor proiecte, programe, campanii preventive în domeniul siguranței școlare, în parteneriat cu instituții publice locale, asociații, organizații nonguvernamentale, reprezentanți mass-media;
  • Realizarea evidenței unităților de învățământ de pe raza de competență și cunoașterea particularităților și problematicii operative specifice acestora;
  • Evaluarea zilnică a situației operative de la nivelul județului, privind siguranța în unitățile de învățământ și în zona adiacentă acestora și dispunerea măsurilor necesare, în cooperare cu celelalte instituții sau structuri ale poliției cu competențe în domeniu;
  • Organizarea, implementarea și participarea alături de reprezentanţii celorlalte instituţii sau structuri ale poliţiei cu competenţe în domeniu, la activităţi de educaţie antiinfracțională și antivictimală, care vizează problematica bullying-ului, violenței școlare, absenteismului, traficului de persoane și consumului de substanțe psihoactive, a siguranței rutiere, etc.;
  • Organizarea, coordonarea, monitorizarea și implementarea la nivel local, a acțiunilor proprii sau în comun cu reprezentanţii celorlalte instituţii și structuri ale poliției, pentru prevenirea și combaterea încălcării prevederilor legale în incinta și zona adiacentă a unităților de învățământ;
  • Desfășurarea activităților de cercetare și urmărire penală sub supravegherea procurorilor din cadrul unităților de parchet competente;
  • Soluționarea petițiilor, cererilor și sesizărilor cetățenilor sau a  instituțiilor publice și private, adresate structurii, cu privire la siguranța școlară în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ.