CENTRUL DE REŢINERE ŞI ARESTARE PREVENTIVĂ

 

ŞEF CENTRU – Comisar Sef de politie Georgiana TOCITU  

 

          Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Prahova este o subunitate operativă, organizată la nivel de birou, subordonată conducerii I.J.P. Prahova şi coordonată din punct de vedere profesional de Serviciul Coordonare Centre de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.G.P.R., fără personalitate juridică, având competenţa materială şi teritorială pe raza judeţului Prahova.

          Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Prahova este structura care asigură deţinerea persoanelor lipsite de libertate, în baza unui mandat de arestare preventivă emis de instanţa de judecată competentă în faza de urmărire penală, în cadrul procesului penal.

 

A. ATRIBUŢII PRINCIPALE:

  • asigură respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, pune în aplicare dispoziţiile legale privind detenţia persoanelor arestate preventiv;
  • asigură respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, având în vedere recomandările Comitetului Europea pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor Inumane sau Degradante, formulate în urma vizitelor periodice pe care le efectuează în România;
  • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul respectării drepturilor omului, avându-se în vedere protocoalele încheiate în acest sens cu I.G.P.R. ;
  • colaborează cu instanţele de judecată şi cu unităţile de parchet din cadrul Ministerului Justiţiei, cu reprezentanţii Ministerului Public şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în vederea asigurării prezenţei persoanelor arestate preventiv la activităţile desfăşurate în procesul penal în faza de urmărire penală.

 

B. STRUCTURA:

            În cadrul Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Prahova îşi desfăşoară activitatea ofiţeri şi agenţi de poliţie specializaţi pe linia de muncă arest-transfer.