COMPARTIMENTUL PSIHOLOGIE

Compartimentul de Psihologie este structura de specialitate care desfăşoară, la nivelul Inspectoratului, activităţi de evaluare, asistenţă psihologică primară şi profilactică precum şi diagnoză organizaţională.

În cadrul acestui compartiment sunt prevăzute două funcţii de ofiţer, ambele fiind ocupate de specialişti care deţin atestat de psiholog cu drept de liberă practică în domeniul „Psihologie Aplicată în Domeniul Securătăţii Naţionale”, eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

Psihologul realizează, în temeiul prevederilor legale şi în limitele competenţelor stabilite, evaluarea, explicarea, predicţia şi optimizarea comportamentului personalului unităţii, prin aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor specifice psihologiei, în scopul fundamentării ştiinţifice a deciziilor privind managementul resurselor umane, menţinerii capacităţii optime de funcţionare a personalului din punct de vedere a parametrilor psihici, ameliorării calităţii vieţii profesionale şi a creşterii eficienţei organizaţionale.

Dintre atribuţiile Compartimentului Psihologie, enumerăm următoarele:

  • asigură evaluarea psihologică a personalului unităţii şi a structurilor date în aria de competenţă în vederea avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuţii şi misiuni în condiţii de solicitare psihică intensă;
  • asigură evaluarea psihologică periodică a personalului;
  • asigură evaluarea psihologică în situaţii speciale, în condiţiile apariţiei unui comportament dezadaptativ la locul de muncă, în vederea stabilirii riscurilor de vulnerabilitate psihologică;
  • asigură, în conformitate cu reglementările în vigoare, asistenţa psihologică a persoanelor aflate în aria de competenţă a psihologului de unitate;
  • asigură, la solicitare, asistenţă psihologică persoanelor reţinute sau arestate preventiv în spaţiile aflate în custodia Centrului de Reţinere şi Arest Preventiv din cadrul I.J.P. Prahova;
  • asigură participarea în comisiile de analiză a posturilor, conform legislaţiei în vigoare; participă în cadrul comisiilor constituite în vederea analizei accidentelor de muncă / a evenimentelor deosebite, în scopul identificării şi monitorizării cauzelor de natură psihologică care au stat la baza producerii acestora;
  • identifică şi propune măsuri de creştere a eficienţei şi eficacităţii activităţii de psihologie din domeniul de competenţă;
  • realizează, la solicitare, activităţi de diagnoză organizaţională la nivelul structurilor I.J.P. Prahova, în vederea susţinerii procesului de conducere, prin fundamentarea unor decizii ce urmăresc eliminarea sau atenuarea disfuncţionalităţilor şi valorificarea superioară a potenţialului existent.