SERVICIUL CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE

Împuternicit Șef al serviciului – comisar de poliție Daniel GRIGORE

Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative este serviciul care asigură organizarea, coordonarea, desfăşurarea unitară a sarcinilor specifice, îndrumă, sprijină şi controlează întregul ansamblu de activităţi în domeniul cazierului judiciar, evidenţei operative, statistică, evidenţe speciale, dactiloscopie decadactilară , arhivă şi camere de corpuri delicte la nivelul inspectoratului, respectiv la formaţiunile teritoriale de profil.

 

Serviciul Cazier Judiciar,Statistică şi Evidenţă Operativă are următoarele atribuţii:

 • eliberează certificate de cazier judiciar persoanelor fizice sau juridice care au un interes legitim, precum şi certificate de integritate comportamentală persoanelor fizice;
 • eliberează copii/extrase de pe cazierul judiciar/Registru, la solicitarea celor în drept;
 • asigură funcţionarea evidenţei nominale locale a cazierului judiciar, privind persoanele care au fost condamnate sau împotriva cărora s-au luat alte măsuri prevăzute de legea penală, născute în judeţul Prahova, în conformitate cu prevederile Legii 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • asigură realizarea în sistem informatic a bazelor de date şi actualizarea zilnică a acestora, privind evidenţa cazierului judiciar şi exploatează aplicaţia privind evidenţa informatizată a cazierului judiciar;
 • rezolvă cererile persoanelor fizice (cetăţeni români sau străini) şi juridice, privind rectificări în evidenţa cazierului judiciar;
 • furnizează în mod operativ datele şi informaţiile după criterii specifice, către toate unităţile de poliţie, alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, alte organe de stat, persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile legii, ordinelor ministrului Afacerilor Interne, respectiv al dispoziţiilor inspectorului general al Poliţiei Române, cu respectarea instrucţiunilor şi metodologiilor de lucru în vigoare;
 • organizează evidenţa locală dactiloscopică decadactilară a persoanelor condamnate penal prin examinarea impresiunilor digitale şi cartarea fişelor în funcţie de formulele dactiloscopice principale şi secundare;
 • organizează, coordonează, îndrumă unitar şi sprijină activitatea de evidenţă operativă, la formaţiunile teritoriale;
 • organizează şi execută activităţi de înregistrare, culegere, prelucrare, centralizare şi prezentare a datelor statistice privind activitatea operativă şi de cercetare penală desfăşurată de poliţie pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi a altor fapte antisociale ;
 • dispune masurile organizatorice necesare pentru buna funcționare a evidentelor speciale, referitoare la activitatea informativ-operativă şi evidenţa urmăririi penale, în strictă conformitate cu prevederile legale şi ordinele Ministrului Afacerilor Interne, dispozițiilor inspectorului general al Poliţiei Romane, dispozițiilor sefului inspectoratului şi respectiv a celorlalte instrucțiuni şi metodologii de linie;
 • asigură funcţionarea camerelor de corpuri delicte pentru păstrarea, conservarea în bune condiţii şi gestionarea obiectelor corp delict şi a altor bunuri ridicate în vederea confiscării;

Organizează, păstrează şi asigură funcţionarea arhivei operative a organelor de poliţie în conformitate cu normele Arhivelor Naţionale şi asigurarea fondului documentar necesar cunoaşterii activităţii desfăşurate de poliţie.

În cazul asociaţilor străini nerezidenţi se va prezenta şi copia actului constitutiv al persoanei juridice române care solicită emiterea documentului în vederea înregistrării în registrul operatorilor intracomunitari din care să rezulte calitatea de asociat a solicitantului.