SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ

Șef al serviciului  Comisar șef de poliție Mihai IORDACHE

            Serviciul Comunicaţii şi Informatică, înfiinţat în luna martie a anului 2001, este structura de specialitate care asigură functionarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de comunicaţii, transmiterii de date şi informaţii, precum şi a confidenţialităţii datelor transmise prin aceste reţele, continuând activitatea de deservire a serviciilor şi subunităţilor teritoriale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, toate acestea pentru alinierea la tehnologiile informatice ale mileniului III.

            Modernizarea acestui serviciu a început imediat de la formarea sa, concretizându-se în achiziţionarea de noi calculatoare, centrale telefonice digitale moderne şi noi echipamente informatice, capabile să îmbunătăţească munca poliţiştilor şi a tuturor celor cu care vin în contact.

 

     A. ATRIBUŢII PRINCIPALE:

 • formulează propuneri privind completarea şi/sau modificarea normelor de înzestrare, pentru tehnică şi materialele de comunicaţii şi informatică;
 • asigură funcţionalitatea la parametrii optimi a sistemului informatic al inspectoratului;
 • analizează şi înaintează propuneri privind înzestrarea, asigurarea materială şi funcţionarea reţelelor, instalaţiilor şi aparaturii de comunicaţii şi informatică,  într-o concepţie unitară;
 • analizează şi propune ierahic pentru avizare introducerea/scoaterea în/din dotarea inspectoratului a instalaţiilor şi aparaturii de comunicaţii şi informatică;
 • elaborează programele logistice pe linie de comunicaţii şi informatică, în conformitate cu prevederile dispoziţiilor şi legilor în vigoare;
 • elaborează documentaţia necesară pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru comunicaţii şi informatică, care se efectuează la nivelul ordonatorului terţiar de credite, conform competenţelor stabilite prin ordin al ministrului;
 • colaborează cu Oficiul Judeţean al Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru asigurarea legăturilor fir şi radio, stabile şi de calitate, în reţelele gestionate de acesta, conform legii, pentru toate structurile inspectoratului;
 • asigură calitatea şi stabilitatea legăturilor în cadrul reţelelor de comunicaţii telefonice organizate şi administrate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova;
 • transpune în practică măsurile stabilite de Comisia de Comunicaţii şi Informatică a M.A.I. pentru unităţile de poliţie;
 • asigură managementul de proiect pe linie de comunicaţii şi informatică, prin organizarea şi coordonarea activităţilor legate de proiectarea şi realizarea sistemelor informatice ale poliţiei la nivel judeţean, şi avizează din punct de vedere tehnic toate proiectele vizând domeniul propriu de responsabilitate;
 • realizează, implementează şi asigură funcţionarea şi conectivitatea corespunzătoare a produselor program de aplicaţie pentru nevoile inspectoratului;
 • stabileşte, gestionează şi controlează drepturile de acces la bazele de date aflate în competenţă şi măsurile de asigurare a confidenţialităţii prelucrărilor de date şi, la dispoziţie, controlează aceste aspecte în toate subunităţile inspectoratului.
 • în vederea îmbunătăţirii şi creşterii eficienţei muncii de poliţie şi a alinierii la normele Uniunii Europene de funcţionare a Poliţiei, asigură îmbunătăţirea tuturor sectoarelor de activitate ale inspectoratului prin dotarea cu tehnică de calcul şi implementarea de noi aplicaţii informatice.