• Şef al serviciuluiComisar-sef de poliție Daniel ENE

 

Ca structură de specialitate, Serviciul Criminalistic desfăşoară activitatea de cercetare la faţa locului, examinarea probelor în laborator, realizează expertizele şi constatările criminalistice, precum şi activităţile specific necesare identificării criminalistice.

Serviciul Criminalistic îşi desfăşoară activităţile specifice în conformitate cu standardele internaţionale în materie. În acest scop, a fost documentat şi implementat un sistem al calităţii în toate laboratoarele Serviciului Criminalistic al I.J.P. Prahova, iar asigurarea calităţii constituie o responsabilitate pentru fiecare angajat.Perfecţionarea şi dezvoltarea activităţilor criminalistice şi alimentarea bazelor de date la nivelul inspectoratului, acţiune care a conferit avantaje considerabile în procesul valorificării probelor, este proces determinant în soluţionarea şi elucidarea cauzelor penale şi credibilitatea actului de justiţie în faţa opiniei publice.

 

 1. PRINCIPALELE ATRIBUŢII
 • efectuează cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor şi al evenimentelor date în competenţa Poliţiei;
 • execută expertize şi constatări criminalistice în laboratoare proprii, în scopul aflării adevărului în cauzele penale, dispuse conform legii;
 • organizează, actualizează şi desfăşoară nemijlocit activităţi de identificare în cartoteci, baze de date şi colecţii criminalistice, exploatate manual sau informatizat;
 • desfăşoară cercetare ştiinţifică aplicativă în scopul perfecţionării metodelor şi a mijloacelor proprii de muncă;
 • coordonează activitatea de standardizare a metodelor de lucru criminalistice pentru toate laboratoarele din subordine, asigură managementul calităţii conform normelor şi standardelor internaţionale şi se preocupă pentru acreditarea activităţilor specifice;
 • participă la întruniri ştiinţifice interne sau internaţionale în scopul cunoaşterii, dezvoltării şi asimilării metodelor moderne din domeniile specifice de activitate.

 

 1. STRUCTURĂ

Structura Criminalistică din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova are nivel de serviciu, iar la nivel teritorial există 11 compartimente criminalistice în cadrul poliţiilor orăşeneşti.

Activitatea serviciului este structurată pe trei componente:

 

 • Biroul de Investigare Tehnico-Ştiinţifică a Locului Faptei;
 • Compartimentul de Expertize şi Constatări Criminalistice;
 • Compartimentul de Identificări Judiciare.
 • Compartiment teritorial de examinare IT