SERVICIUL DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII ECONOMICE

- ŞEF SERVICIU:  COMISAR ȘEF DE POLIȚIE CODRUȚA ȘCHIOPU

Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice funcţionează ca structură specializată în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, sub îndrumarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române, asigurând aplicarea unitară a actelor normative în vigoare în domeniu şi având ca obiectiv prioritar prevenirea şi combaterea criminalităţii circumscrise domeniului economico-financiar sub supravegherea procurorilor desemnaţi, în conformitate cu prevederile legale.

 

În mod generic, serviciul are următoarele atribuții și responsabilități legale :


◙ Efectuarea de analize pentru cunoașterea evoluției fenomenului infracțional din domeniile date în competență, structurate pe linii de muncă și medii de interes polițienesc;
◙ Elaborarea de strategii de acțiune pentru înlăturarea cauzelor generatoare și a condițiilor favorizatoare producerii de fapte antisociale în domeniul economic;
◙ Stabilirea unor măsuri specifice având ca obiect diversificarea formelor de acțiune în raport cu metodele și mijloacele folosite de făptuitori, în scopul combaterii fenomenului infracțional;
◙ Organizarea și realizarea de activități operative pentru asigurarea prevenirii și descoperirii  infracțiunilor, respectiv identificarea mijloacelor de probă în dosare penale;
◙ Verificarea datelor de interes obținute prin mijloace proprii în  procesul muncii, precum și cele primite de la alte structuri cu care cooperează sau colaborează, în vederea prevenirii și combaterii criminalității economice, dispunând măsurile legale ce se impun, în funcție de rezultatul verificărilor;
◙ Efectuarea de verificări, în baza actelor normative în vigoare, cu privire la cereri ori reclamații ce au ca obiect încălcări ale legii în domeniul economico-financiar sau bancar și soluționarea acestora în baza materialului probatoriu administrat;
◙ Efectuarea actelor de cercetare penală în dosarele penale care au ca obiect criminalitatea economică, sub supravegherea procurorilor din cadrul Ministerului Public;
◙ Realizarea actelor de urmărire penală stabilite de către procuror prin ordonanță de delegare în dosarele al căror obiect îl constituie fapte penale de competența exclusivă a acestuia (infracțiunile de corupție, cele asimilate infracțiunilor de corupție și cele în legătură directă cu infracțiunile de corupție).

 

Serviciul este organizat în birouri, aflate în subordinea nemijlocită a șefului serviciului, după cum urmează :

Biroul de Investigaţii Complexe  (Biroul 1)

 Șef al biroului – subcomisar de poliție Lucian CIUSE 

 

Biroul  de Investigare a Criminalităţii la Regimul Fondurilor Publice şi a Corupţiei (Biroul 2)
         Șef al biroului – comisar șef de poliție Ștefan Ovidiu ALEXANDRU
 

Biroul de  Investigare a Criminalităţii din Mediul de Afaceri (Biroul 3)
         Șef al biroului – comisar de poliție Mădălina Carmen DĂNESCU