SERVICIUL DE INVESTIGAŢII CRIMINALE

Șeful Serviciului – comisar șef de poliție Marcel BĂLAN

 

Serviciul de Investigaţii Criminale este structura de specialitate care desfăşoară activităţi investigative şi de urmărire penală în scopul prevenirii şi combaterii infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei, avutului public şi privat, autorităţii, precum şi a celor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, fiind încadrat cu ofiţeri şi agenţi de Poliţie judiciară cu specializare pe domeniile şi liniile de muncă date în responsabilitate.

Acţionând ca un adevărat serviciu public aflat la dispoziţia cetăţeanului, în cursul acestui an au fost intensificate măsurile şi activităţile profesionale de apărare a comunităţii, răspunzând într-o mai mare măsură cerinţelor populaţiei pe linia combaterii infracţionalităţii, în mod deosebit a celei prin care se aduc prejudicii deosebit de grave vieţii şi integrităţii corporale a cetăţeanului, avutului public şi privat, precum şi pentru combaterea infracţiunilor circumscrise în sfera marii criminalităţi.

 

  1. PRINCIPALELE ATRIBUŢII

·       efectuează activităţi operative, investigative şi de urmărire penală în baza ordonanţelor de delegare emise de procurorii din Ministerul Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetele de pe lângă Curţile de Apel, Tribunale şi Judecătorii), în vederea identificării autorilor şi soluţionării dosarelor penale privind infracţiunile din competenţa serviciului;

·       monitorizează situaţia operativă, dinamica înregistrării şi soluţionării cauzelor penale cu autori neidentificaţi, propune sau dispune măsuri, intervine şi execută activităţi directe la unităţile de poliţie care se confruntă cu o situaţie deosebită în acest domeniu;

·       organizează şi conduce acţiuni operative pe întreg teritoriul judeţului Prahova, în vederea combaterii unor infracţiuni care, prin modul de operare şi frecvenţă, pot lua amploare;

·       coordonează, îndrumă şi sprijină supravegherea şi cercetarea grupărilor infracţionale care comit infracţiuni ce intră în competenţa serviciului, pe raza judeţului Prahova, la nivel naţional ori cu elemente de extraneitate cu moduri de operare deosebite şi prejudicii mari;

·       execută direct, coordonează, sprijină şi evaluează modul în care s-au efectuat activităţile de cercetare la faţa locului, operative şi de urmărire penală pentru identificarea autorilor în cauzele privind:

o   infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;

o   infracţiunile la viaţa sexuală cu accent pe abuzurile sexuale asupra copiilor sau a celor în care sunt implicaţi cetăţeni străini în calitate de autori;

o   tâlhăriile şi furturile comise cu moduri de operare deosebite sau cu prejudicii mari;

o   traficul ilegal intern şi internaţional cu autovehicule, furturile deosebite de şi din autovehicule comise pe teritoriul României;

o   falsurile şi înşelăciunile urmate de consecinţe grave, cu excepţia celor date în competenţa altor structuri;

o   faptele care lezează patrimoniul cultural naţional cu prejudicii mari;

o   faptele săvârşite de către organizaţii, secte ori grupări cu caracter religios şi naţionalist-şovin.

·       colaborează cu structurile informative din cadrul Serviciului Român de Informaţii, Ministerului Public, Serviciului de Informaţii Externe şi Autorităţii Naţionale a Vămilor, pentru obţinerea de date şi informaţii care să contribuie la prevenirea şi combaterea infracţiunilor care aduc atingere valorilor aparţinând patrimoniului cultural naţional și recuperarea bunurilor sustrase;

·       în comun cu reprezentanţi ai Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional efectuează controale la instituţii şi societăţi comerciale care deţin, expun, depozitează ori gestionează bunuri de artă;

·       cooperează cu Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională pentru verificarea situaţiei bunurilor culturale indisponibilizate de autorităţile altor state;

·       organizează, coordonează şi desfăşoară nemijlocit activităţi de punere în executare a mandatelor şi sentinţelor penale, emise de autorităţile judiciare;

·       organizează, coordonează şi desfăşoară nemijlocit activităţi de localizare şi prindere a urmăriţilor la nivel judeţean, naţional şi internaţional;

·       organizează şi coordonează activitatea pentru identificarea cadavrelor şi persoanelor cu identitate necunoscută, respectiv pentru clarificarea situaţiei persoanelor dispărute;

·       organizează, coordonează şi desfăşoară, la nivel judeţean, activităţi specifice de supraveghere a persoanelor împotriva cărora organele judiciare au dispus măsuri de supraveghere sub control judiciar, control judiciar pe cauţiune sau arest la domiciliu;

·       coordonează şi desfăşoară activităţi specifice pentru depistarea urmăriţilor internaţional la solicitarea altor state, despre care există date că se află ori îşi pot face apariţia pe teritoriul judeţului Prahova;

·       efectuează activităţi de urmărire şi investigare, la solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în vederea localizării, depistării şi arestării persoanelor urmărite în baza mandatelor de executare a pedepsei închisorii, arestării preventive şi a mandatelor europene de arestare;

·       execută misiuni de preluare şi escortă, în cooperare cu poliţiştii Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională şi Direcţiei de Investigaţii Criminale,  din străinătate în România, pentru urmăriţii internaţional (cetăţeni români şi străini) la solicitarea autorităţilor române, în baza mandatelor europene de arestare, precum şi a persoanelor condamnate în străinătate şi pentru care s-a admis continuarea executării pedepsei în România (transfer de pedeapsă);

·        pune în executare dispoziţiile emise de Curţile de Apel din România privind cetăţenii români şi străini urmăriţi internaţional la solicitarea altor state prin predarea acestora către statele solicitante;

·       soluţionează cererile de asistenţă judiciară în materie penală internaţională primite, prin efectuarea unor activităţi procedurale în cadrul comisiilor rogatorii;

·       soluţionează cererile de asistenţă poliţienească internaţională primite prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, Direcţiei de Investigaţii Criminale, Serviciului Afaceri Europene şi Cooperare Internaţională şi/sau de la ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură români sau străini, privind infracţiuni comise în străinătate de cetăţeni români cu domiciliul în judeţul Prahova;

·       identifică şi localizează minorii români aflaţi în dificultate pe teritoriile altor state, a celor care fac obiectul răpirilor internaţionale, conform Convenţiei de la Haga, şi cetăţeni români semnalaţi cu preocupări infracţionale în afara graniţelor ţării, colaborând permanent şi realizând schimb operativ de date şi informaţii prin Direcţia de Investigaţii Criminale sau Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, cu ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură străini la Bucureşti şi ai României în străinătate;

·       efectuează activităţile de testare a persoanelor interesate pentru dobândirea calităţii de detectiv particular şi eliberează atestate de detectiv particular; 

·       eliberează autorizaţii pentru deţinerea/comercializarea detectoarelor de metale;

·       eliberează avize, în condiţiile legii, pentru organizarea şi funcţionarea centrelor de dezmembrări autovehicule;  

·       gestionează evidenţa persoanelor liberate din penitenciare şi întocmeşte informări către subunităţile de poliţie teritoriale referitor la persoanele din această categorie comunicate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

 

  1. STRUCTURĂ
  • Biroul de Combatere a Infracţiunilor contra Persoanei
  • Biroul de Combaterea Infracţiunilor contra Patrimoniului
  • Biroul Urmăriri
  • Biroul Supravegheri Judicare

 

În plan teritorial, la nivelul poliţiilor municipale şi orăşeneşti, activitatea se desfăşoară la nivel de birouri sau formaţiuni de investigaţii criminale, în care sunt încadraţi ofiţeri şi agenţi de Poliţie judiciară.