SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ

 

Șef al serviciului - Comisar-șef de poliţie Laurenţiu STOICA

 

Serviciul Ordine Publică este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului Judeţean de  Poliţie Prahova care coordonează şi îndrumă activităţile ce revin Poliţiei pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale, pentru prevenirea şi combaterea faptelor de natură penală şi contravenţională din domeniile petrolier, silvic şi piscicol, precum şi pentru eliberarea/reînnoirea licenţelor de funcţionare ale societăţilor specializate de pază şi protecţie şi a celor din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.

       

A. ATRIBUŢII PRINCIPALE:

 • realizează coordonarea operaţională a structurilor de ordine publică subordonate;
 • asigură implementarea pe plan local a documentelor de planificare strategică cu aplicabilitate în domeniul ordinii publice, emise de la nivel central (strategii, programe şi planuri de acţiuni pentru implementarea acestora etc.);
 • asigură implementarea pe plan local a concepţiilor de organizare/reorganizare a activităţii de ordine publică, emise de la nivel central, şi formulează propuneri de îmbunătăţire, modificare şi/sau completare, în funcţie de concluziile rezultate din procesul de implementare;
 • asigură punerea în aplicare a programelor şi planurilor de acţiuni şi măsuri, emise de la nivel central, care vizează prevenirea şi combaterea infracţionalităţii din competenţă sau determină implicarea structurilor de ordine publică teritoriale;
 • participă în grupul de lucru constituit la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean pentru elaborarea/actualizarea Planului unic de ordine şi siguranţă publică, precum şi în Grupul de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor;
 • participă la organizarea şi desfăşurarea misiunilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice la manifestaţiile publice cu grad ridicat de risc şi asigură coordonarea nemijlocită a efectivelor de ordine publică;
 •  cooperează/relaţionează cu reprezentanţii structurilor teritoriale ale Jandarmeriei Române, Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Locale, organele administraţiei publice locale, societăţi specializate de pază etc., pentru prevenirea infracţiunilor stradale în sistem integrat;
 • realizează analize periodice cu privire la evoluţia criminalităţii din domeniile de competenţă, în special criminalitatea stradală, iar în funcţie de concluziile desprinse, stabileşte măsurile necesare pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii în prevenirea şi combaterea acesteia;
 • acordă sprijin,
 • îndrumă şi controlează modul în care se respectă dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor de către unităţi şi prestatori de servicii;
 • desfăşoară nemijlocit, prin personalul desemnat, activităţi specifice pentru prevenirea şi combaterea braconajului piscicol, a tăierilor şi transporturilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier de stat şi privat, în zona administrativ-teritorială a judeţului.

 

 1. STRUCTURĂ:

BIROUL PENTRU PROTECȚIA FONDULUI FORESTIER ȘI PISCICOL

 •  Biroul este coordonat de comisar de poliție Mihai OVIDENIE și este format din două compartimente:

          Polițiștii din cadrul biroului răspund de îndrumarea, coordonarea și evaluarea activității structurilor teritoriale de ordine publică pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură penală și contravențională din domeniul silvic și piscicol, în limita competențelor, desfășurând totodată, și activități de cercetare penală în cauzele ce se circumscriu acestor competențe.

COMPARTIMENTUL SIGURANȚĂ TRANSPORT PRODUSE PETROLIERE

Polițiștii din cadrul compartimentului răspund de îndrumarea, coordonarea și evaluarea activității structurilor teritoriale de ordine publică pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură penală și contravențională din domeniul petrolier, în limita competențelor, desfășurând totodată, și activități de cercetare penală în cauzele ce se circumscriu acestor competențe.

COMPARTIMENTUL SISTEME DE SECURITATE 

            La nivelul Serviciului de Ordine Publică sunt eliberate/reînnoite licenţele de funcţionare pentru societăţile specializate de pază şi protecţie şi a celor din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.    În cadrul Compartimentului Sisteme de Securitate Privată există lucrători specializaţi, care desfăşoară activităţile circumscrise acestui domeniu:

Eliberarea / reînnoirea / preschimbarea licenţei, avizarea R.O.F.-ului dispeceratelor de monitorizare, înscrierea experţilor în R.N.E.R.S.F.

 

Pe linia sistemelor de securitate, sisteme de pază și secretariat

 • program de lucru cu publicul: Luni - 09.00-11.00;
 • documente necesate eliberării atestatului :
 • cerere de eliberare a atestatului (tipizat)
 • certificata de calificare profesională ( în copie xerox)
 • documente din care să rezulte că solicitantul este apt medical  pentru exercitarea funcției, eliberate de unități medicale autorizate în profilul medicina muncii, în original ( fișă de aptitudini);

 

            COMPARTIMENTUL POLIŢIEI DE PROXIMITATE 

    Are prevăzut un număr de 88 de funcții de polițiști de proximitate, repartizati la toate polițiile municipale și orășenești din județ, în funcție de numărul de locuitori, respectiv 1 la 4 000 de locuitori.

 

COMPARTIMENTUL COORDONARE-EVALUARE MEDIU URBAN

            Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane, coordonând în acest scop birourile şi formaţiunile de ordine publică de la poliţiile municipale şi orăşeneşti.

Trebuie să ştiţi că:

 • teritoriul poliţiilor municipale, orăşeneşti şi secţiilor de poliţie este împărţit în sectoare de siguranţă publică;
 • poliţiştii de siguranţă publică, ce patrulează pe străzile oraşului, au program non - stop;
 • principala lor activitate este de a preveni comiterea de infracţiuni împotriva persoanelor şi bunurilor acestora, de a vă consolida sentimentul că sunteţi în siguranţă;

 

Agenţii de siguranţă publică:

 • acţionează în zona de patrulare pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, infracţiunilor stradale cât şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice;
 • intervin la solicitările dispeceratului sau ofiţerului de serviciu pe unitate pentru intervenţia la evenimentele semnalate prin SNUAU 112, pe principiul cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine, indiferent de natura acestora şi competenţa teritorială;
 • acţionează pentru depistarea persoanelor şi bunurilor urmărite în temeiul legii;
 • participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 • întocmesc actele de constatare, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, după care îl predau pe făptuitor împreună cu aceste documente, organului de poliţie judiciară competent;
 • execută primele măsuri prevăzute de cadrul legal intern referitoare la efectuarea cercetării la faţa locului, iar după sosirea echipei de cercetare îşi continuă activităţile specifice în teren;
 • conduc la sediul poliţiei persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun.

 

            - Dacă sunteţi victima vreunei infracţiuni sau martor la un astfel de eveniment negativ, ori observaţi o persoană suspectă, vă rugăm să apelaţi cu încredere la serviciile poliţiei formând numărul „112 – apel de urgenţă”, gratuit, şi doar în câteva minute echipa de intervenţie va sosi la locul indicat.

COMPARTIMENTUL COORDONARE-EVALUARE MEDIU RURAL

            Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului, pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor rurale, coordonând în acest scop structurile de poliţie din mediul rural.          Poliţiştii din mediul rural desfăşoară o activitate complexă, ce implică prevenirea şi combaterea criminalităţii, investigarea şi cercetarea infracţiunilor din competenţă, precum şi siguranţa traficului rutier din zona de responsabilitate.

     

            STRUCTURILE DE POLIŢIE DIN MEDIUL RURAL:

SECTII POLITIE RURALA I.J.P. PRAHOVA

POSTURI DE POLITIE RURALA I.J.P. PRAHOVA