• SERVICIUL RESURSE UMANE

Desemnat Șeful Serviciului: comisar de poliție Ana-Cristina MUȘAT

  • E-mail: resurseumane@ph.politiaromana.ro
  • Serviciul Resurse Umane este structura de specialitate din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, subordonată nemijlocit șefului inspectoratului și funcțional Direcției Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, care asigură îndeplinirea atribuțiilor referitoare la selecționarea, evidența, cunoașterea, încadrarea și promovarea personalului inspectoratului.
  • A. ATRIBUȚII PRINCIPALE:

- asigură aplicarea unitară a legilor, hotărârilor Guvernului României, ordinelor ministrului afacerilor interne, dispozițiile directorului general al Direcției Generale Management Rsurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne, a celor emise de inspectorul general al Poliției Române, a instrucțiunilor cu caracter intern, precum și a dispozițiilor emise de șeful inspectoratului referitoare la realizarea strategiei și politicilor de resurse umane în Poliția Română, respectiv la securitatea și sănătatea în muncă.

- asigură realizarea strategiei și politicilor de resurse umane privind recrutarea, selecția, încadrarea, evaluarea performanțelor profesionale individuale, analiza posturilor, conduita, promovarea, avansarea, modificarea raporturilor de serviciu, precum și prelucrarea automată a datelor referitoare la personalul din cadrul inspectoratului;

- ține evidența nominală a ofițerilor, agenților și personalului civil, păstrează dosarele personalului și carnetele de muncă;

- desfășoară activități specifice care privesc polițiștii în rezervă, retragere și veteranii de război;

- soluționează rapoartele, petițiile și reclamațiile aflate în sfera de competență.

  • B. STRUCTURA:

Compartimentul Resurse Umane

Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă

Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă