SERVICIUL  RUTIER

 

ŞEF SERVICIU - Comisar Șef de poliție  Adrian IACOB

 

Programul de lucru cu publicul

Se va desfășura doar pentru restituirea/predarea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare a căror utilizare este absolut necesară și nu poate fi amânată în intervalul orar:

luni                      09.00-14.00

marți                   10.00-15.30

miercuri              10.00-12.00

                            13.00 - 18.00

joi                        09.00-14.00

vineri                   09.00-14.00

sambata              08.00 - 10.00

duminica            10.00 - 12.00

Sărbătorile legale/zilele în care nu se lucrează din cursul săptămânii 08.00 - 10.00

telefon  :  0244/302227 

PROGRAM TESTARE REGULI DE CIRCULAȚIE

Marți                    09 - 10

Miercuri               09 - 10                  15-16

Joi                        09 - 10

e-mail: oug41.2016.sr@ph.politiaromana.ro

   Serviciul Rutier din Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova monitorizează şi coordonează activitatea desfăşurată de poliţiştii rutieri de pe raza judeţului. Poliţiştii din cadrul structurilor poliţiei rutiere efectuează serviciul numai în uniformă, adaptată sezonului, cu dotările şi mijloacele specifice acestei structuri.

Competenţa teritorială a lucrătorilor de poliţie rutieră din cadrul Serviciului Rutier este pe întreaga reţea de drumuri publice a judeţului Prahova.

A. ATRIBUŢII PRINCIPALE:

 

 • execută misiuni de însoţire a coloanelor oficiale şi asigură traseele prin dispozitivul de poliţie rutieră necesar;
 • execută măsurile pe linie de poliţie rutieră destinate deplasării unor transporturi agabaritice, periculoase ori de importanţă deosebită, potrivit dispoziţiilor legale;
 • execută măsurile specifice cu ocazia desfăşurării mitingurilor sau altor manifestări social-politice ori cultural-sportive de amploare, cooperând, în funcţie de necesităţi, şi cu alte forţe abilitate în domeniul siguranţei publice;
 • participă la acţiunile cu caracter de campanie;
 • intervin la apelurile de urgenţă „112”;
 • organizează şi coordonează acţiuni de prevenire şi combatere a încălcării normelor rutiere, în vederea reducerii victimizării cetăţenilor prin accidente de circulaţie rutieră;
 • asigură circuitul legal al permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare reţinute;
 • verifică cunoaşterea regulilor de circulaţie de către conducătorii de autovehicule pentru restituirea permiselor de conducere;
 • executa activităţi de cercetare a evenimentelor rutiere şi soluţionare a acestora;
 • constată şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor rutiere de către participanţii la trafic;
 • desfăşoară activităţi în domeniile sistematizării, controlului tehnic şi legalitate transporturi;
 • verifică şi soluţionează petiţiile, sesizările, scrisorile pentru care au competenţă;
 • relaţionează cu cetăţenii în vederea asigurării educaţiei rutiere şi a unui climat corespunzător de siguranţă rutieră;
 • avizează, împreună cu administratorul drumului, lucrările de construcţii şi amenajări rutiere în zona drumurilor şi ţin evidenţa avizelor;
 • participă la lucrările Comisiilor de Siguranţă Rutieră din cadrul administraţiilor locale;
 • execută, împreună cu administratorii drumurilor, controale pe linie respectării normelor privind masele totale maxime autorizate ale autovehiculelor destinate transportului public de mărfuri;
 • execută, împreună cu Agenţia Teritorială a Autorităţii Rutiere Române, acţiuni privind controlul în trafic asupra legalităţii transporturilor publice de mărfuri şi persoane;
 • execută, împreună cu reprezentanţa locală a Registrului Auto Român, controlul în trafic asupra stării tehnice a vehiculelor;
 • participă la activităţile prevăzute în parteneriatele de siguranţă rutieră cu societatea civilă;
 • informează opinia publică prin intermediul mass-media locală asupra activităţilor desfăşurate de poliţia rutieră şi a rezultatelor acestora, precum şi referitor la condiţiile meteo-rutiere de circulaţie.
 • DOCUMENTE NECESARE CAZIERULUI AUTO
 • cerere prin care se specifică perioada pentru care se solicită abaterile din fișa personală, dar nu mai mult de 5 ani și CNP/seria permisului de conducere;
 • DOCUMENTE NECESARE REDUCERII TERMENULUI DE SUSPENDARE
 • cerere prin care se solicită reducerea termenului de suspendare

 

Pentru restituirea permisului de conducere reținut pentru diferite abateri, este obligatorie prezentarea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere și BI/CI titular. În cazul pierderii acesteia, va fi completată  o declarație de pierdere dată în fața polițistului ce efectuează operațiuni la ghișeu.

Pentru restituirea certificatului de înmatriculare reținut pentru diferite abateri, este obligatoriu a se prezenta dovada înlocuitoare certificatului de înmatriculare, documentul, în original, ce atestă remedierea deficiențelor pentru care a fost reținut, BI/CI titular autovehicul iar în cazul în care proprietar este o firmă, va fi prezentată adresă prin care este împuternicită să ridice documentul persoana ce se prezintă la ghișeu și BI/CI al acestuia.

La sediul Serviciului Rutier al I.J.P.Prahova, situat în Ploieşti, str. Vasile Lupu, nr. 60, ghişeul nr. 28, publicul poate beneficia de următoarele servicii:

Solicitări caziere autoRestituiri permise de conducere şi certificate de înmatriculare/plăcuţe cu numere de înmatriculare, reţinute pentru diferite abateri; Solicitări de reducere a termenelor de suspendare a permiselor de conducere; Planificări testări la regulile de circulaţie a conducătorilor auto care au săvârşit diferite abateri.

Documentatie și cereri de avizare în domeniul sistematizării rutiere 

Modele de cereri privind activitatea poliţiei rutiere

 

B. STRUCTURĂ:

Serviciul Rutier are în componenţă Biroul Drumuri Naţionale şi Europene.

Competenţa teritorială a lucrătorilor de poliţie rutieră din cadrul biroului este pe drumurile naţionale din judeţ.

La nivelul poliţiilor municipale şi orăşeneşti, birourile rutiere/compartimentele rutiere au propria structură funcţională şi coordonează, îndrumă, evaluează şi răspunde de întreaga activitate de poliţie rutieră pe teritoriul de competenţă al subunităţii respective. În vederea asigurării climatului de siguranţă rutieră şi a intervenţiei operative la evenimente, teritoriul judeţului se împarte în zone de siguranţă rutieră.

 

BIROURI DE POLIŢIE RUTIERĂ:

 

 

Telefon/Fax

Adresa

Biroul Drumuri Naţionale şi Europene

0244/276121

Comuna Bărcăneşti

Biroul Rutier Ploieşti

0244/595355

Ploieşti

Str. Gh. Doja, nr.119

Biroul Rutier Câmpina

0244/336607

Câmpina

B-dul Culturii, nr.14-16