E C H I PA    M A N A G E R I A L Ă
A INSPECTORATULUI JUDEȚEAN DE POLIȚIE PRAHOVA

 

Împuternicit Șef al Inspectoratului:

Comisar șef de poliție Gabi Teodor MANUC

 

 

 

 

Adjunct al Sefului  Inspectoratului,

Comisar şef de poliţie Mihai-Ginel PREDA

Curriculum vitae