• POLIȚIE RUTIERĂ

 

 

PROGRAM CU PUBLICUL ÎN GHIȘEUL CU NR. 28 (restituiri premise/certificate reținute)

 

Luni                       09.00-14.00

Marți                      10.00-15.30

Miercuri                 10.00-12.00         13.00 – 18.00

Joi                          09.00-14.00

Vineri                     09.00-14.00

Sâmbătă                 08.00 – 10.00

Duminică                10.00 – 12.00

 

Sărbătorile legale/zilele în care nu se lucrează din cursul săptâmânii 08.00 – 10.00

Telefon > 0244/302 227

 

Pentru depunerea / ridicarea documentației în vederea eliberării acordului/avizului în domeniul organizării sistematizării circulației, publicul se va prezenta la Serviciul Rutier, etaj 2, ghișeul cu nr. 30, conform următorului program:

Luni:            09.00-12.00

Marți:          10.00-13.00

Miercuri:      10.00-13.00

Joi:               10.00-13.00

Vineri:          09.00-12.00

 

iar în afara programului menționat mai sus, DOAR ÎN SITUAȚII DEOSEBITE, la secretariatul Serviciului Rutier, zilnic în intervalul orar 13.00-15.00

e-mail: oug41.2016.sr@ph.politiaromana.ro

* în cazul în care se va transmite prin e-mail unul dintre modelele de cereri prezentate în continuare, vă adresăm recomandarea să transmiteți o foto de pe cartea de identitate, pentru asigurarea acurateței datelor dumneavoastră de identitate transpuse în solicitare.

Pentru punctele 6-8 și 16, cererea se soluționează de către șeful serviciului rutier care are în evidență titularul, cu precizarea că restituirea documentului se face personal la sediul unității de poliție (art.113, alin.1, din O.U.G. 195/2002 republicată).

 

 1. Model cerere pentru reducerea cu o treime a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la art. 104 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 220 indice 1  alin. (1) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 1).

Menţionăm că soluţionarea unei astfel de cereri revine şefului poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române (art. 104 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.), iar testul pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, în vederea promovării acestuia, ca şi condiţie necesară pentru reducerea cu o treime a perioadei de supendare, se susţine la serviciul rutier care îl are în evidenţă (art. 106 indice 2 alin . 1 lit. c din acelaşi act normativ).

Pentru efectuarea menţiunilor necesare în bazele de date ale Poliţiei Române trebuie să vă prezentaţi personal pentru certificarea sub semnătură a solicitării formulate.

2. Model cerere de comunicare a istoricului sancţiunilor la regimul circulaţiei pe drumurile publice, prevăzută la art. 7 din O.M.AI. nr. 141/2014 privind evidenţa permiselor de conducere şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie (Anexa nr. 2).

Cererea se soluţionează de către poliţia rutieră pe raza căreia titularul permisului de conducere îşi are domiciliul sau reşedinţa, potrivit evidenţei din aplicaţia informatică, în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia.

Pentru eliberarea/ridicarea documentului solicitat trebuie să vă prezentaţi personal pentru certificarea sub semnătură a cererii formulate       

3. Model cerere restituire permis de conducere eliberat de o autoritate străină, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României, prevăzută la art. 113 alin. (11) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 220 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 3).

Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, conform prevederilor de mai sus.

Pentru efectuarea menţiunilor necesare în bazele de date ale Poliţiei Române trebuie să vă prezentaţi personal pentru certificarea sub semnătură a cererii formulate şi restituirea permisului de conducere, în baza dovezii înlocuitoare în original.

4. Model cerere de păstrare a permisului de conducere eliberat de o autoritate străină la serviciul rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, în termenele prevăzute de legislaţia rutieră, prevăzută la art. 212 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 4).

Potrivit normei invocate, despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.

De asemenea, cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier pe raza căruia a fost săvârşită fapta, care va proceda la restituirea documentului la expirarea perioadei de suspendare.

Pentru efectuarea menţiunilor necesare în bazele de date ale Poliţiei Române trebuie să vă prezentaţi personal pentru restituirea permisului de conducere, în baza dovezii înlocuitoare în original.

5. Model cerere comunicare informaţii cu privire la numărul de puncte de penalizare aplicate, prevăzută la art. 208 din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 5).

Cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul documentului, cu precizarea că aceste informaţii se comunică personal la sediul unităţii.

Pentru efectuarea menţiunilor necesare în bazele de date ale Poliţiei Române trebuie să vă prezentaţi personal pentru certificarea sub semnătură a cererii formulate.

6. Model cerere restituire permis de conducere la expirarea termenului de suspendare, prevăzută la art. 219 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 6).

Pentru efectuarea menţiunilor necesare în bazele de date ale Poliţiei Române trebuie să vă prezentaţi personal pentru restituirea permisului de conducere, în baza dovezii înlocuitoare în original.

7. Model cerere de restituire permis de conducere în baza certificatului medico-legal prin care se confirmă că afecţiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat, prevăzută la art. 219 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 7).

Pentru efectuarea menţiunilor necesare în bazele de date ale Poliţiei Române şi restituirea documentului trebuie să prezentaţi dovada înlocuitoare a permisului de conducere şi a actului medico-legal în original.

8. Model cerere de restituire permis de conducere în baza ordonanţei procurorului/hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat, prevăzută la art. 219 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat (Anexa nr. 8).

Pentru punctele 6-8, cererea se soluţionează de către şeful serviciului rutier care are în evidenţă titularul, cu precizarea că restituirea documentului se face personal la sediul unităţii de poliţie (art. 113 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.).

Pentru efectuarea menţiunilor necesare în bazele de date ale Poliţiei Române şi restituirea permisului de conducere trebuie să prezentaţi dovada înlocuitoare şi documentul care stă la baza solicitării, în original.

10. Model cerere în vederea încheierii unui contract de prestării servicii pentru însoţirea cu echipaje de poliţie rutieră a transporturilor agabaritice (Anexa nr. 11).

Cererea se soluționează la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române.

11. Model cerere pentru însoţirea transportului agabaritic cu echipaje de poliţie rutieră (Anexa nr. 12).

Cererea se soluționează la nivelul Directiei Rutiere din cadrul I.G.P.R.

12. Model cerere pentru restituirea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare reţinute ca urmare a dispunerii măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului (Anexa nr. 15)

13. Modelul de cerere pentru restituirea permisului de conducere la expirarea termenului de suspendare (Anexa nr. 16)

Pentru efectuarea menţiunilor necesare în bazele de date ale Poliţiei Române trebuie să vă prezentaţi personal pentru restituirea permisului de conducere, în baza dovezii înlocuitoare în original.