PROGRAM DE AUDIENŢE LA CONDUCEREA I.J.P. Prahova

SEFUL INSPECTORATULUI

Chestor  de poliţie  Eduard MIRIȚESCU

Miercuri:  12.00-14.00

 

ADJUNCT AL ȘEFULUI INSPECTORATULUI

Comisar şef  de poliţie  Ginel PREDA

Marți:  12.00-14.00

 

 

 

NOTĂ: Primirea în audientă se face pe bază de cerere motivată

şi aprobată anterior cu cel puţin o zi înainte

 

====================

 PROGRAM DE AUDIENŢE LA CONDUCEREA

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

 

 

PROGRAM DE AUDIENŢE LA CONDUCEREA

INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

   

Gradul, numele şi prenumele

Funcția

Ziua/orele

Chestor principal de poliție

Alexandru Cătălin IONIŢĂ

INSPECTOR GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

Miercuri:

14.00-15.00
*Pentru personalul Poliției Române: 

15.00-16.00

Chestor de poliție
Mihai Marius VOICU

Adjunct al inspectorului general I
al Poliției Române

Marți

15.00 - 16.00

Chestor de poliție
Carmen Camelia ȚUICU

Adjunct al inspectorului general
al Poliţiei Române

 

   Joi:

10.00-11.00

 


 

NOTĂ:

Primirile în audienţă se fac pe bază de cerere scrisă, motivată şi aprobată anterior. 

Personalul Poliţiei va fi primit în audienţă la conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române potrivit competenţelor de coordonare stabilite prin Dispoziţia Inspectorului General. 

Pentru alte precizări, vă puteţi adresa Biroului Relaţii cu Publicul la numărul de telefon: 021/208.25.25, interior 26117 sau la telefon/fax: 021/316.66.55.